urenaty piktogramy

AUGUSTÓW - MIKASZÓWKA szlak zielony - 39,4 km

Szlak przebiega wzdłuż Kanału Augustowskiego oraz malowniczych jezior rynnowych, włączonych do jego systemu. Mamy na nim okazje poznać miejsca bardzo atrakcyjne krajobrazowe i przyrodniczo oraz ciekawe zabytki. Teren jest dobrze zagospodarowańy turystycznie.

Trasę można podzielić na dwa odcinki: Augustów-Sucha Rzeczka (18 km) i Sucha Rzeczka-Mikaszówka (21,4 km). Jest odpowiednia dla roweru, poza drobnymi odcinkami pod Wojciechem i w Suchej Rzeczce nad Serwianką, które objeżdża się dobrymi drogami.

AUGUSTÓW - MIKASZÓWKA szlak żółty - 61,9 km

Szlak ten wiąże się ze szlakami wigierskimi. Początkowo prowadzi wzdłuż pięknych jezior augustowskich - Białego, Dlugiego-Kalejt, Blizna i Blizienka, Tobołowa oraz rzeki Blizny, czyli wód należących do dorzecza Wisły. Przechodzi następnie puszczą przez dział do doliny Czarnej Hańczy, a wiec zlewni Niemna. Właśnie tą rzeką przebiegała przez trzy wieki granica miedzy dwoma pasami podzielonej w 1559 roku Puszczy Grodzieńskiej - przełomskim i perstuńskim. Przekroczywszy most pod Sernetkami znajdziemy się na lewym brzegu Hańczy, czyli na terytorium dawnej Puszczy Przełomskiej i pozostawać będziemy na nim aż do Rygoli, by na koniec powrócić znowu na obszar perstuński kompleksu leśnego.

KRUSZNIK - DANOWSKIE szlak czerwony - 8,5 km

Jest to szlak krótki, pozwalający połączyć szlaki wigierskie (bezpośrednio - zielony okolowigierski) z augustowskimi (poprzez szlak żółty Augustów-Mikaszówka). Wiąże on Monkinie z głównymi szlakami Puszczy Augustowskiej. Wychodzi z Wigierskiego Parku Narodowego, dwukrotnie przecina jego granice i schodzi do rynny lodowcowej, wypełnionej jeziorami (poznamy Blizno i Blizienko). Na trasie zobaczymy ładne fragmenty leśne, ciekawy kościół drewniany oraz interesujące przykłady budownictwa ludowego w Monkiniach. Mogą z niego korzystać także rowerzyści, poza odcinkiem nadbrzeżnym przy jeziorze Blizno, który można ominąć utwardzoną drogą.

SUWAŁKI - DANOWSKIE szlak niebieski - 38,8 km

Trasa jest dobrym połączeniem szlaków północnosuwalskich, bezpośrednio zaś zielonego z Rutki-Tartaku, i szlaków wigierskich z augustowskimi. W czasie wędrówki przejdziemy z pagórkowatego terenu północnego krańca Równiny Augustowskiej, uformowanego w stadiale pomorskim i fazy Wigier zlodowacenia bałtyckiego, do płaszczyzny piasków sandrowych jej środkowej części, utworzonej we wcześniejszym stadiale leszczyńskim. Już kilka kilometrów od dworca PKP w Suwałkach wejdziemy w Puszcze Augustowską, urozmaiconą misami jezior i dużych, jak Wigry; i średnich, jak Krzywe, Muliczne, Blizno; wreszcie małych sucharków. Po drodze poznamy fragmenty rozmaitych zbiorowisk leśnych, które zależnie od odległości od wód i wysokości wzniesień, na których są posadzone, należą do świeżych (na wydmach i morenach), wilgotnych (stanowiska przejściowe), bagiennych i olsów. Na różnej wielkości polanach rozłożyły się wioski, w których zachowały się resztki pięknego budownictwa drewnianego, zwracają też uwagę nowe - bywa że imponujące, acz nie zawsze gustowne - domy i pensjonaty. Otrzemy się o zachodnią granice Wigierskiego Parku Narodowego. W Sobolewie przekroczymy dolinę Czarnej Hańczy.

DANOWSKIE - SUCHA RZECZKA szlak czarny - łącznikowy - 19,7 km

Trasa wiedzie miedzy brzegiem rynny lodowcowej, wypełnionej misami jezior, a ciągiem moren z czasów recesji lądolodu stadiału leszczyńskiego zlodowacenia bałtyckiego, przysypanym utworami sandrowymi następnego stadiału - pomorskiego.

Poznajemy malownicze jeziora: Blizienko, Tobołowo i Serwy. Nad brzegiem ostatniego są miejsca pamięci narodowej z czasów drugiej wojny światowej. Po drodze - bardzo atrakcyjnej krajobrazowo - znajduje się wiele miejsc do odpoczynku i posilenia się oraz niezła baza gastronomiczna. Teren jest łatwy do pokonania rowerem.

tel. +48 607 989 793
biuro@urenaty.agro.pl
ADRES
Danowskie 9B
16-304 Nowinka
DziśDziś20
MiesiącMiesiąc971
OgółemOgółem756939

Back to top